BASIS OPLEIDING KLEINE BLUSMIDDELEN

Wij streven naar een opleiding op maat voor uw bedrijf met uw bedrijfseigen risico’s op de voorgrond van de opleiding. Op deze manier hebben u en uw werknemers een opleiding op maat.

Na de opleiding heeft u een idee van de verschillende blusmiddelen en kan u deze van elkaar onderscheiden. U ben na de opleiding in staat om het begin van brand te blussen.

Wij streven naar een opleiding op maat voor uw bedrijf met uw bedrijfseigen risico’s op de voorgrond van de opleiding. Op deze manier hebben u en uw werknemers een opleiding op maat.

Waar:

Wij geven de opleidingen steeds in Company.

Aantal deelnemers:

Voor een goede, duidelijke en veilige opleiding hanteren we een maximum van 14 deelnemers per sessie. maximaal 4 sessies per dag.

Bij meerdere sessie’s per dag maken we graag een prijs op maat.

Iedere deelnemer krijgt na het volbrengen van de opleiding een attest van deelname. (Attest is 3jaar geldig)

PROGRAMMA

Duur:

Optie1 : 1,5 uur.

Optie2: 3 uur*

THEORIE

Correct alarmeren van de hulpdiensten

De vuurdriehoek – vlampunt – zelfontbranding.

De brandklassen.

Verschillende soorten blusmiddelen.

Oorzaken van brand *

Preventie *

Uitbreiding van brand voorkomen. *

Gevaren bij interventie *

PRAKTIJK

• Blussen van een brandende frietketel d.m.v. een branddeken.

• Blussen van een vloeistof brand d.m.v. een poederblusser.

• Doven van een brandende gasfles. *

• Technieken voor het hanteren van een brandhaspel. *

(Praktijk kan aangepast worden aan de behoefte van de klant)