EHBO basisopleiding + bedrijfshulpverlener = 16u (2dagen) + jaarlijks 4u bijscholing

Om de eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in een onderneming te verzekeren, voorziet de wetgeving dat elk bedrijf moet kunnen beschikken over een minimum aantal gebrevetteerde hulpverleners (KB 15 december 2010).

Vroeger was dit voor industriële ondernemingen 1 EHBO’er per 20 werknemers, voor niet industriële ondernemingen 1 EHBO’er per 50 werknemers.

Ook op werven dient de werkgever ervoor te zorgen dat er op elk moment gekwalificeerd personeel aanwezig is (KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen).

Heden is dit afhankelijk van de risico analyse (ook deze kunnen wij voor u maken).

Los van dit wettelijk aspect, wordt er aangeraden om werknemers een EHBO-opleiding te laten volgen onafhankelijk van de sector en het aantal werknemers.

Deze opleiding duurt 16u (Incl examen schriftelijk en praktijk)

De deelnemers ontvangen nadien een certificaat dat 5jaar geldig is.

INHOUD

Algemene benadering van levensbedreigende situaties

Hoe omgaan met een bewusteloze patiënt

Wat is reanimatie? praktijkles met de pop

Wat is een ademhalingsstilstand en wat een hartstilstand?

Wat zijn ademhaling- en bloedcirculatiestoornissen ?

Hoe verzorg je brandwonden?

Wat bij een breuk, verstuiking, ontwrichtingen- of wervelletsel?

Specifieke houdingen die van beland zijn

Intoxicatie en elektrocutie

Hoe hulp bieden bij specifieke arbeidsongevallen in een bedrijf?

Prijs op aanvraag.